31320491907_354740e4e5_z

Class of fall 2018.
Lin-Hsiu Huang